Ajankohtaista

Uudistettu laki selkeyttää keksintöjen hyödyntämistä

Korkeakoulukeksintölaki (voimaan 1.1.2007) määrittelee oikeuden korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin. Lailla pyritään selkeyttämään korkeakouluissa tehtävien keksintöjen hyödyntämiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Lain soveltamisalaan kuuluvat korkeakoulujen palveluksessa olevat henkilöt virka-asemasta riippumatta ja kaikissa korkeakouluissa.

Uudessa laissa keksijällä säilyy oikeus tutkimustuloksena syntyvään keksintöön, jos hän tekee sen korkeakoulun rahoituksella tai muuten avoimena tutkimuksena. Sopimustutkimuksessa, jossa on käytetty ulkopuolista rahoitusta, oikeudet ovat ensisijaisesti korkeakoululla. Keksijällä on lähtökohtaisesti oikeus saada kohtuullinen korvaus, kun korkeakoulu ottaa keksinnön itselleen.

Arenen työryhmä on laatinut ammattikorkeakouluille ohjeet korkeakoulujen keksintöjen käsittelyjärjestelmän toteuttamiseksi. Korkeakoulukeksintölakiin liittyvät Vaasan ammattikorkeakoulun ohjeet ja lomakkeet löytyvät oheisista linkeistä:

- Vamkin keksintöjen käsittelyjärjestelmä
- Sopimus opettajien/tutkijoiden/muun henkilöstön oikeuksien luovuttamisesta ja salassapitovelvollisuudesta koskien sopimustutkimusta sekä atk-ohjelmistojen kehittämistä
- Teosilmoitus atk-sovelluksesta

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja Kirsti Melin, kirsti.melin@puv.fi

Takaisin