Ajankohtaista

Uudet opiskelijat aloittivat koulunsa

Julkaistu 2011-08-29 14:56:19 EEST.

Nuorten koulutuksessa lukuvuosi alkoi maanantaina 29.8., jolloin uudet opiskelijat kokoontuivat VAMKin keskustan ja Palosaaren kampuksille.

Tulevat insinöörit kuulivat aamupäivän infossa esittelyt VAMKista ja tekniikan yksiköstä, minkä jälkeen nuoret siirtyivät koulutusohjelmittain omiin ryhmiinsä. Päivä kului tutustuessa niin uusiin opiskelijakavereihin, osastonjohtajaan, ryhmäohjaajaan kuin tutoreihinkin sekä kiertäessä korkeakoulun tiloja.

Uudet-opiskelijat.jpg

Uudet sähkötekniikan opiskelijat perehtyivät osastonjohtajan esittelyn myötä koulutusohjelmaan ja opintoihin.

VAMKissa opiskelee vuosittain noin 1300 insinöörin tutkintoon tähtäävää opiskelijaa. Tulevien insinöörien työllisyysnäkymät ovat erinomaiset Vaasan seudulla, jossa sijaitsee Pohjoismaiden merkittävän energia-alan osaamiskeskittymä. Sen kansainväliset suuryritykset alihankkijaverkostoineen työllistävät alueella yli 10 000 henkilöä, ja työvoimatarpeen arvioidaan peräti kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä.

 

Teksti: Tiina Ramsila
Kuva: Vesa Sirén

Takaisin