Ajankohtaista

Utskriftskvot för studeranden 15.11

Samtliga studeranden vid Vasa yrkeshögskola ges en till användarnamnet bunden utskriftskvot. Kvoten motsvarar 1500 ensidigt utskrivna, svartvita A4-sidor.

Utskriftskvoten täcker hela studietiden, men studeranden kan vid behov utöka sin kvot till priset av 0,08€ / ensidig svartvit A4-sida. Inköpet av utskriftskvoter görs från studerandenas bokhandel.

Du kan kontrollera din personliga utskriftskvot på följande webbsidan: http://puv_print.ad.puv.fi:2914/

Kom ihåg att se till att det finns tillräckligt med sidor för lärdomsprovet!

Takaisin