Ajankohtaista

Uppdrag till IT Smedjan sökes

Att inneha IT-kunskap och kunna nyttja den kunskapen på rätt sätt är ett högaktuellt ämne och kan innebära en stor förändring för dagens företag. Särskilt sme-företag kan ha stor nytta av mer IT-relaterad kunskap. IT Smedjan erbjuder nyttiga IT-tjänster och konkreta IT-produkter åt sme-företag i Österbotten.

IT Smedjans Tjänster: 

Webblösningar - Förverkligande av företags webbsidor - Modernisering av företags webbsidor ´
En kartläggning av datasäkerhet - Kartläggningen förverkligas med hjälp av en intervjuundersökning - Kartläggningen resulterar i en helhetsbild av företagets datasäkerhet i dagsläget 
OpenOffice - bra för business - Kartläggning av företagets särskilda behov av kontorsautomation - Planering och utförande av programpaketets installation - Producering av företagsspecifika malldokument 
Digital innehållsproduktion - Marknadsföringsmaterial för olika media

Mera information om tjänsterna bifogad (pdf).

Vasa yrkeshögskolas tradenomstuderande (informationsbehandling) förverkligar tjänsterna under handledning av behörig lärare. Företag kan antingen delta som projektföretag och erhålla en viss önskad tjänst eller produkt eller också som samarbetsföretag. Det innebär att Ditt företag innehar produkter och tjänster som andra företag kan ha nytta av i sin verksamhet. Syftet är att skapa ett nätverk med nejdens företagare och på det sättet hjälpa Er att hitta sådana produkter och tjänster som just Ni behöver!

Företag betalar min. 370  euro i deltagaravgift.

Intresserad att delta och få mer information? 
Ta kontakt med projektledare Mika Tamminen :
 
Tel:: +358 6 326 3609, +358 40 835 1546
Fax: +358 6 326 3512
mika.tamminen@puv.fi

Takaisin