Ajankohtaista

Fortbildning för att uppdatera och fördjupa sjukskötarens yrkeskunnande   

Utbildningens längd 6.9.2004 - 18.3.2005.

Den arbetskraftspolitiska utbildningen riktar sig till sjukskötare som är arbetslösa eller som hotas av arbetslöshet eller som länge varit borta från arbetslivet och har behov av att uppdatera och öka sina vårdkunskaper. Syftet är att de efter utbildningen skall kunna söka arbete och också vara attraktiva på arbetsmarknaden.

Målsättningen är att ge nyanserade och fördjupade studier i sjukvård utifrån dagens kunskapsnivå med tanke på den studerandes personliga utveckling och anpassningen till arbetslivet.

Undervisningen sker som flerformsstudier med när- och distansstudier, laboratorieundervisning, arbetspraktik samt skriftlig sluttent.

Undervisningen sker antingen på svenska eller finska beroende på föreläsarens modersmål. Allt undervisningsmaterial finns tillgängligt på båda språken.

Undervisningen omfattar 100 arbetsdagar (7h/dag) varav arbetspraktik 30 dagar.

Studerandena väljs på basen av ansökningshandlingar och intervjuer som förrättas av arbetskraftsbyrån och utbildningsorganisationerna.

Ansökningsförfarande

Ansökning till utbildningen sker personligen via arbetskraftsbyrån eller elektroniskt på blankett:
www.mol.fi > utbildning nr 568383

Ansökningstiden utgår 06.08.2004

Val av studerande sker vecka 34.

Utbildningens innehåll

1. Kartläggning av kunskapsnivån och uppgörande av individuell studieplan.
2. Hälsovårdssystemet idag, utmaningar och förväntningar.
3. Datateknik och informationsteknologi på hälsovårdsområdet.
4. Klinisk vård och medicin.
5. Vårdkedjan från grundvård till specialsjukvård.
6. Vårdarbetets och arbetssamfundets utveckling.
7. Arbetsinlärning - arbetspraktik 30 dagar.

Tilläggsinformation:

Tilläggsuppgifter om utbildningen och om ekonomiskt stöd under arbetskraftsutbildning fås från Vasa arbetskraftsbyrå, tel. 323 6811

Takaisin