Ajankohtaista

Uppdatera ditt kunnande som vuxenstuderande!

Vuxenutbildning kompletterar studerandens tidigare arbetserfarenhet och utbildning. Studiernas omfattning bestäms utgående från en personlig studieplan där tidigare grundutbildning beaktas. Utbildningen är mångformig och lämpar sig därmed förvärvsarbetandes tidsscheman. Utbildningen är avgiftsfri. Ansökningar senast 28.4.2006. Bli en av våra 400 vuxenstuderande!

YH-examen

-Företagsekonomi 210 sp
-Liiketalous, 210 sp (på finska).
-Hotelli- ja ravintola-ala, 210 sp
-Rakennustekniikka, 240 sp
-Sähkötekniikka, 240 sp
-Tietotekniikka, 240 sp
-Ympäristöteknologia, 240 sp

Behörighetskrav: Studentexamen eller gymnasiets lärokurs, yrkesinriktad grundexamen, examen på institutnivå eller motsvarande examen samt arbetserfarenhet inom branschen. Studierna inleds i augusti 2006. Utbildningens längd är 3-5 år.

Högre YH-examen

-Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma
-Terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Behörighetskrav: yrkeshögskoleexamen eller någon annan lämplig högskoleexamenav området i fråga och minst tre års arbetserfarenhet av området ifråga. Undervisningen sker på finska. Studierna inleds hösten 2006. Studiernas omfattning är 90 sp (c. 3 år).

Specialiseringsstudier

-Kiinteistövälittäjän erikoistumisopinnot: Liiketalous, 45 sp. Möjlighet att specialisera sig på uppgifter inom fastighetsförmedling.

Behörighetskrav: yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi eller någon annan lämplig examen inom institutnivå, arbetserfarenhet av området ifråga.

Tilläggsuppgifter:
http://www.puv.fi/sv/utbildning/vuxenutbildning/
ansokningsbyran@puv.fi, tel. 06 326 3111

Takaisin