Ajankohtaista

Tytti Alhon YAMK-opinnäyte palkittiin valtakunnallisesti

Julkaistu 2020-11-11 15:12:02 EET.

Opinnäyte on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen -tutkinto-ohjelmaan.

Tunnustuspalkinto parhaasta ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä myönnettiin Tytti Alholle yamk-opinnäytetyöstä ”Esimiesten henkinen hyvinvointi organisaatiomuutoksissa – Tutkimus Vaasan seudun julkisen sosiaali- ja terveysalan organisaatioista”. Tutkielmassa kartoitettiin julkisen sosiaali- ja terveysalan lähiesimiesten kokemaa henkistä hyvinvointia ja muutostilanteiden vaikutusta lähiesimiesten henkiseen hyvinvointiin. Opinnäytteen ohjasi Hannele Laaksonen.

– Kyllähän tämä on mahtava tunnustus ja osoitus siitä, että aihe on tärkeä. Lähiesimiehen asema organisaatiossa on haastava, mutta toisaalta erittäin oleellinen organisaation tuloksen kannalta, kommentoi Alho.

YAMK-opinnot hyödyllisiä

Alho on ollut tyytyväinen YAMK-opintoihin ja siihen, kuinka opittua on päässyt heti soveltamaan työelämässä.

– YAMK-opinnoista päällimmäisenä jäi mieleen niiden käytännönläheisyys. Moni kurssi palvelee työelämää ja antaa eväitä niin johtajuuteen kuin kehittämistyöhön. Voin suositella koulutusta. Lisäksi haluan kiittää opinnäytetyön ohjaajaani, Hannele Laaksosta hyvästä ja ammattitaitoisesta ohjauksesta, summaa Alho opintojaan.

Tänä vuonna palkittiin yksi YAMK-opinnäytetyö, ja kunniamainintoja annettiin kahdelle muulle amk-opinnäytetyölle. Kuntaliitto on palkinnut opinnäytetöitä vuodesta 1993 lähtien. Tunnustukset annettiin tutkielmille, joiden aihepiirit ovat kuntakentän kannalta ajankohtaisia ja tieteellisesti arvioiden ansiokkaita.

Takaisin