Ajankohtaista

Työhyvinvointi ja johtaminen kiinnostivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia

Julkaistu 2010-10-18 13:43:41 EEST.

HTTS_luennoitsijat.jpg

Teemapäivässä luennoivat Terese Bondas (vas.), Pauliina Marjala ja Rinna Ikola-Norrbacka.

Hoitotieteiden tutkimusseura ry:n Vaasan alueellisen toimikunnan järjestämä kaksikielinen teemapäivä keskittyi työhyvinvointiin ja johtamiseen. Tilaisuus järjestettiin torstaina 14.10.2010 Åbo Akademissa, Vaasassa.

Tilaisuuteen oli kutsuttu kolme luennoitsijaa esittelemään tutkimuksiaan. Päivän ensimmäinen luennoitsija oli professori Terese Bondas, joka luennoi aiheesta Ledarskap och hållbar vårdutveckling. Bondas esitteli toimintatutkimusta, joka toteutettiin Ruotsissa yhden kunnan sosiaali- ja terveystoimessa. Henkilöstö oli pyytänyt työlleen teoreettista taustaa ja yhdessä tutkijan kanssa vietiin läpi toimintatutkimus, jossa kehitettiin malli hoito- ja hoivatyön kehittämiselle ja sen johtamiselle. Malli yhdisti johtamisen professiosta riippumatta.

Filosofian tohtori Pauliina Marjala esitteli tutkimustaan Työhyvinvoinnin kokemukset – narratiivinen arviointitutkimus. Marjala on tutkinut yli 55-vuotiaiden henkilöiden kokemuksia työhyvinvoinnista. Tutkimuksessa työhyvinvointi hahmottui yksilöllisenä, kokonaisvaltaisesti koettuna hyvinvoinnin tilana. Työhyvinvoinnin ilmiön muodostavia tekijöitä löytyi useita: työsitoutuneisuus, kokonaiselämän hyvinvointi, vastuullisuus itsestä, dialoginen yhteisöllisyys, koettu työn haasteellisuus, yksilöllinen ja arvostava esimiestyö, ilon ja onnistumisen kokemukset työssä, tunne arvostettavan työn tekemisestä, osaaminen asiakastyössä sekä yksilöllisten tarpeiden huomiointi työnkuvassa. Marjalan mukaan sosiaali- ja terveysalalla koetaan vahvaa työn imua ja työhön sitoutumista, mutta toisaalta kuormittavuus-, stressi- ja uupumiskokemukset ovat yleisiä.

Teemapäivän kolmas luennoitsija oli hallintotieteiden tohtori Rinna Ikola-Norrbacka. Hänen aiheenaan oli Eettinen johtaminen. Luento perustui hänen tutkimukseensa, johon osallistui kaksi sairaanhoitopiiriä. Ikola-Norrbackan mukaan eettiseen johtamiseen kuuluvat moraalisesti oikea toiminta, lainsäädännön noudattaminen sekä hyvän hallintotavan noudattaminen organisaation, henkilöstön ja ennen kaikkea asiakkaiden parhaaksi. Kuitenkin myös profession etiikka nousee aina keskiöön eettisessä johtamisessa.

Teemapäivä oli ajatuksia herättävä ja korkeatasoiset luennot saivat paljon kiitosta. Päivään osallistui muun muassa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, johtajia, opettajia, opiskelijoita ja tutkijoita. Teemapäivän järjestivät yhteistyössä Yrkeshögskolan Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan sairaanhoitopiiri ja Åbo Akademi.

Teksti: Hanna-Leena Melender ja Yvonne Hilli
Kuva: Hanna-Leena Melender


Takaisin