Ajankohtaista

Työelämä tyytyväinen ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin

ARENE 26.11.2007

Ammattikorkeakoulujen maisteritasoinen koulutus on tehdyn selvityksen mukaan koettu työelämälle tarpeelliseksi. Opiskelijat kokevat tutkinnon hyödylliseksi niin osaamisen kasvun kuin urakehityksenkin osalta vaikkakin pitävät sen tutkintonimikettä ongelmallisena. Aloituspakkojen määrä olisi ammattikorkeakoulujen mielestä nostettava neljään tuhanteen vuoteen 2012 mennessä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on eurooppalaisen korkeakoulujärjestelmän ns. Bologna-prosessin mukainen 300 opintopisteen Master-tason tutkinto. Se on yhtä laaja kuin yliopiston maisteritutkinto, mutta sen suorittaminen edellyttää työelämäkokemusta. Lisäksi pro gradua vastaava opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistehtävä.

Opiskelijoiden ja työnantajien kokemukset ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta ovat tehdyn seurannan tulosten perusteella myönteisiä (ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämisprojektin kokoama selvitys, Jarmo Levonen Hämeen ammattikorkeakoulu).
 
Opiskelijoiden ja työnantajien kokemukset hyviä

Tehdyn selvityksen perusteella valmistuneiden opiskelijoiden kokemukset ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista ovat myönteisiä.

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suoritetaan pääsääntöisesti työn ohella aikuiskoulutuksena. Tutkinnon suorittaneet kokivat opetusjärjestelyjen toteutuvan hyvin.

Työnantajien kokemukset ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista ovat hyviä. Työnantajien panostus on näkynyt opiskelijoiden konkreettisena tukena joustavina opiskeluajan järjestelyinä.

Työnantajat suosittelevat tutkintoa sekä muille työnantajille että opiskelijoille. Työnantajat näkivät tutkinnon edistävän työntekijän uraa. Merkittävä osa valmistuneista on edistynyt urallaan opiskelun päätyttyä.

Opiskelijat kokevat tutkintonimikkeen ongelmaksi

Opiskelijat kokevat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon nimikkeen ongelmalliseksi. Suomalainen nimike poikkeaa tutkinnon eurooppalaisesta Master-käytännöstä. Keinotekoinen suomalainen nimike, esimerkiksi tradenomi ylempi (AMK) tai sosionomi ylempi (AMK), aiheuttaa valmistuneille opiskelijoille ongelmia työn haussa.

Suomalaisen käytännön epäjohdonmukaisuutta osoittaa se, että valtioneuvoston antaman asetuksen mukainen tutkintojen englanninkielinen nimike on Master. Tämä noudattaa eurooppalaista käytäntöä.

Ammattikorkeakoulujen mukaan suomenkielisen nimikkeen tulisi noudattaa eurooppalaista käytäntöä ja samalla selkeästi erottava yliopistojen vastaavasta. Luontevin nimike olisi maisteri (AMK).

Opiskelijamääriä kasvatettava 

Kokemusten perusteella ylempi ammattikorkeakoulututkinto on osoittautunut välttämättömäksi osaksi suomalaista ja eurooppalaista korkeakoulujärjestelmää.

Opetusministeriön linjauksien mukaan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden pääasiallinen jatkokoulutusväylä.

Tämän koulutustehtävän toteuttamiseksi aloituspaikkojen määrä tulisi Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen pääsihteerin Timo Luopajärven mukaan kaksinkertaistaa vuoteen 2012 mennessä eli nostettava 4000:een (eli n. 20%:iin vuosittain tutkinnon suorittavista) ja siten asetettava vastaamaan korkeakoulutettujen asiantuntijoiden tarpeita kilpailukykyisessä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Takaisin