Ajankohtaista

Tutustu vaasalaisiin kasvuyrityksiin - Ilmoittaudu mukaan kasvuyrittäjyyden opintojaksolle

Opiskelijat osallistuvat vapaasti valittavien opintojen yhteydessä (3op) Kasvuyrittäjyyden opintojaksolle. Opintojakson päätavoite on oppia ymmärtämään pk-yrityksen toimintaa kasvupaineissa. Tavoitteena on oppia arvioimaan yrityksen kasvun lähtökohtia ja vaiheita sekä mitä vaatimuksia kasvu aiheuttaa yrityksen johtamiselle. Opintojakson lähtökohtana ovat vaasalaisten kasvuyritysten menestystarinat.

Ajankohta ja paikka

Periodi 3, 11.1.-26.2.2010, Maanantaisin ja Torstaisin klo 15.15-18.00 Palosaarella WA335.

Toteutustapa

Opiskelijat tutustuvat kasvuyritysten menestystarinoiden kautta kasvun strategioihin sen elinkaaren eri vaiheissa ja laativat näistä yrityksistä kasvustrategia kuvauksen. Opiskelijalla on näin mahdollisuus tutustua mielenkiintoisiin Vaasan alueen yrittäjiin ja kasvuyrityksiin. Kurssilla esittäytyvät seuraavat vaasalaiset kasvuyritykset:

VM-Group Oy - Wärtsilä Oyj:n alihankkija
Crimppi Oy - Sähkökojeistusalan ammattilainen - mm. Volvoauton sähköistys
Uwira oy - Leinolat Groupin hitsausaln asiantuntija
Mapromec Oy - dieselkone alihankkija - mm. Wärtsilä
Jääskeläinen Martti Oy - Perinteikäs vaasalainen vaatetusalan liike
Oy JM SportsBar - mm. SuomiBar ja SportsBar
OK-Perintä Oy - perintäalan asiantuntija
Micky Björkholm Trading Oy - Vaatealan maahantuonnin osaaja.

Ilmoittaudu heti Winhassa.

Lisätietoja: timo.malin@puv.fi

Takaisin