Ajankohtaista

Tutustu vaasalaisiin kasvuyrittäjiin - opintojakso avoinna nyt ilmoittautumisille!

Kasvuyrittäjyys (TLV9002/4)

Opiskelijat osallistuvat vapaasti valittavien opintojen yhteydessä (3op) Kasvuyrittäjyyden opintojaksolle. Opintojakson päätavoite on oppia ymmärtämään pk-yrityksen toimintaa kasvupaineissa. Tavoitteena on oppia arvioimaan yrityksen kasvun mahdollisuuksia, kasvun rahoitusvaihtoehtoja, mitä kasvu aiheuttaa yritykselle ja mitä vaatimuksia se aiheuttaa yrityksen johtamiselle. Tavoitteena on opintojaksolla esiintyvien Vaasan alueen kasvuyrittäjien menestystarinoiden kautta saada kuva yrityksen kasvun vaiheista.

Ajankohta

Periodi 2, 27.10.-19.12.2008, Lähitunnit ma ja to 15.15-18.00

Toteutustapa

Opiskelijat tutustuvat kasvuyritysten menestystarinoiden kautta kasvun strategioihin sen elinkaaren eri vaiheissa ja laativat näistä yrityksistä kasvustrategia kuvauksen. Opiskelijalla on näin mahdollisuus tutustua mielenkiintoisiin Vaasan alueen yrittäjiin ja kasvuyrityksiin. Vuonna 2008 vierailijoina valikoituvat mm. seuraavista:

VM-Group Oy  - Wärtsilä Oyj:n alihankkija
Crimppi Oy  - Sähkökojeistusalan ammattilainen - mm. Volvo auton sähköistys
Visual Web Oy - Tietoteknisten palveluiden asiantuntija
SK-Tuote Oy - Muovialan asiantuntija
Leinolat Oy  - Ohutpeltituotannon asiantuntija - mm. Bobi postilaatikot
Riitan Herkku - marjan käsittelyn asiantuntija - myös mm. metripizza
Mapromec Oy - dieselkone alihankkija - mm. Wärtsilä
Vacon Oyj  - Taajuusmuuttajilla maailmanmaineeseen ja pörssiin
Bobicompany Oy - Postilaatikkojen verkostovalmistaja.

Ilmoittautuminen Winhavillen kautta.

Lisätietoja:

Lehtori Timo Malin, timo.malin@puv.fi

Takaisin