Ajankohtaista

Tutkimusrahoituksen leikkaukset on peruttava

Julkaistu 2021-09-02 11:32:40 EEST.

Pohjanmaan korkeakoulut, Pohjanmaan liitto ja Vaasan kaupunki ovat huolissaan hallituksen suunnittelemista tutkimusrahoitukseen kohdistuvista leikkauksista.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen mukaan Suomen Akatemian ja opetus- ja kulttuuriministeriön kautta kanavoitava tutkimusrahoitus pienenee vuonna 2022 51 miljoonalla eurolla kuluvaan vuoteen verrattuna.

Leikkaukset ovat ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteiden kanssa

Hallitusohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on kääntää Suomen TKI-määrärahat nousu-uralle ja kehittää Suomesta maailman paras innovaatio- ja kokeiluympäristö. Valtiovarainministeriön budjettiehdotus on vakavasti ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteiden kanssa, ja vaarantaa Suomen aseman merkittävänä tutkimus- ja innovaatiotoimintaympäristönä.

Laadukkaalla korkeakouluopetuksella on keskeinen rooli Suomen osaamisen tason nostamisessa, joten tutkimusrahoitukseen suunnattavia määrärahoja ei tule missään nimessä siirtää korkeakoulujen opetukseen varatuista budjettimomenteista.

Korkeatasoinen osaaminen, tutkimus ja innovaatiot synnyttävät kasvua ja kansainvälisiä investointeja

Kilpailu kansainvälisistä investoinneista on raastavan kovaa. Pohjanmaa on menestynyt siinä kilpailussa nimenomaan korkeatasoisen osaamisensa ja monipuolisen innovaatioekosysteeminsä ansiosta. Vaasan kaupunki on esimerkiksi vuoden 2021 aikana solminut jo kaksi merkittävää aiesopimusta akkuteollisuuden arvoketjun toimijoiden kanssa tuotannon käynnistämiseksi Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan yhteisellä GigaVaasa-suurteollisuusalueella.

Alueen korkeakoulut pitävät välttämättömänä, että hallitus peruu tutkimusrahoitukseen suunnitellut leikkaukset ja aloittaa valmistelut tutkimusmäärärahojen kattamiseksi kokonaisuudessaan valtion budjettivaroista ja TKI-rahoitusjärjestelmän kehittämiseksi pitkäjänteisemmäksi sekä innovaatioekosysteemien toimintaa ja verkostoitumista tukevaksi.

 

Lue koko kannanotto täältä.

Takaisin