Ajankohtaista

Muutoksessa johdetaan ihmisiä ja asioita

Julkaistu 2019-05-23 13:29:30 EEST.

Kun organisaation suorituskykyä parannetaan, tarkoittaa se muutosta. Muutosta prosesseissa, muutosta työtehtävissä, muutosta organisaatiorakenteessa, muutosta teknologiassa. Kaikista eniten muutosta tarvitaan ihmisissä, siinä miten he tekevät työnsä. Jos ihmiset eivät ole sitoutuneet muutokseen, se epäonnistuu.

Vaasan Ammattikorkeakoulun liiketoimintaosaamisen (YAMK) opiskelija Jonna Suomela tutki opinnäytetyössään muutosjohtamista ihmisnäkökulmasta.

-       Muutos ja muutosjohtaminen ovat tunteita herättäviä, meillä jokaisella kun on kokemuksia niin hyvistä kuin huonoista muutoksista. Muutoksen onnistumiseen vaikuttaa miten yksilötasolla sitoudumme ja sopeudumme muutokseen, kertoo Suomela.

McKinseyn tutkimuksen mukaan jopa 70% muutoksista epäonnistuu. Pääosin johtuen motivaation puutteesta, epätietoisuudesta muutoksen sisällön suhteen tai muutosvastarinnan vaikutuksesta. Muutosjohtaminen on paljon tutkittu aihe, joka tarjoaa useita globaalisti tunnistettuja malleja onnistuneeseen muutokseen sekä muutoksen johtamiseen. Mikä siis selittää epäonnistumiset?

Tutkimuksen empiirinen osa rakentui kolmen tutkimusmenetelmän kokonaisuudesta. Menetelmiä käytettiin täydentämään toisiaan. Case yrityksenä empiirisessä tutkimuksessa toimi Suomelan työnantaja Wärtsilä, ja kohdeorganisaationa Project Management, Marine Business liiketoiminta-alueella.

Suomela selvitti tutkimuksessa tekijöitä joilla ihmiset sitoutuvat muutokseen, ja mitä elementtejä onnistunut muutos pitää sisällään. Onnistuakseen muutos tarvitsee suunnan, päämäärän mitä kohti ollaan etenemässä. Usein suunta on johdon asettama, mutta matka päämäärää kohden on yhteinen. Muutos on prosessi (hanke), jossa toimenpiteet määritetään ja priorisoidaan. Muutoksen etenemiselle asetetaan välitavoitteita, joiden saavuttaminen tunnustetaan. Johdon tuki on tärkeää resurssien (raha, aika ja henkilöt) varmistamisen ja sunnannäyttäjän roolin myötä. Kommunikaatio, oikea-aikaisesti ja oikeasisältöisesti, on yksi muutosjohtamisen tärkeimmistä osa-alueista. Viestintäsuunnitelma on ensimmäinen asia mistä muutosprojektissa pitäisi lähteä liikkeelle.  

Tutkimuksen tulosten perusteella Suomela ehdottaakin että muutoksen suunta ja tavoitteet määritetään kunnolla. Ihmiset, joita muutos koskettaa, osallistutetaan muutokseen tapauskohtaisesti. Vaikka muutoksen suunta olisikin johdon määrittelemä, tulisi työntekijöiden yhdessä suunnitella miten se saavutetaan ja toteuttaa suunnitelma onnistuneesti.

Suomela aloitti YAMK opinnot syksyllä 2017 ja on suorittanut opintonsa päivätyön, perhe-elämän ja harrastusten ohella. Hänen päämääränä on valmistua kesäkuussa 2019. Muutosjohtamista Suomela ei tule jättämään vaikka opinnot on saatettu päätökseen, vaan hän keskittyy työelämässä muutoksiin ja muutosjohtamiseen.

 

Lisätiedot

Suomela, J. 2019. People and Change, Change Management from a People Perspective. Opinnäytetyö. Liiketalous, liiketoimintaosaaminen. Vaasa: Vaasan ammattikorkeakoulu.

Jonna Suomela, YAMK, Liiketoimintaosaaminen, Vaasan ammattikorkeakoulu, jonna.suomela@hotmail.com, GSM 050 540 8028.

Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan osoitteessa https://www.theseus.fi/handle/10024/170650

 

Opinnäytetyön on ohjannut Ossi Koskinen, VAMK

Takaisin