Ajankohtaista

Tutkan tuloksia / TUTKA survey results

Julkaistu 2019-05-07 08:12:32 EEST.

Kevään aikana VAMKin TUTKA-kysely lähetettiin 1., 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. Tänä vuonna vastausprosentti saatiin huikean hyväksi, kiitos siitä kaikille kyselyyn vastanneille opiskelijoille ja kyselyä eteenpäin laittaneille ryhmäohjaajille.

Tässä vastanneiden määriä yksiköittäin:

 

Tekniikka

 

Liiketalous

Sosiaali- ja terveysala

VAMK

 

TUTKA 1

156

102

82

340

TUTKA 2

56

68

115

239

TUTKA3

74

58

74

206

 

Teemat

Ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnatulla TUTKA-kyselyllä selvitimme, miten perehdyttäminen opintoihin oli onnistunut – millaisia odotuksia opiskelijoilla oli tullessaan ja löytyykö kaikki mitä opintojen aloittamisessa tarvitsee. Kyselyllä selvitettiin opiskelijoiden oloja myös hyvinvoinnin ja toimeentulon näkökulmasta.

Toisen vuoden opiskelijoilla on jo enemmän kokemusta opinnoista ja kysyimme opintojen ohjauksesta, opintojaksoista ja tarjonnasta, opetusmateriaaleista ja palauteasioista ja mm. terveydenhoitopalveluiden saatavuudesta.

Kolmannen vuoden kyselyssä mennään syvemmälle prosessin ja kysytään opetusmenetelmistä, työmäärästä, teorian soveltamisesta, työelämäyhteyksistä ja tietysti harjoittelusta ja opinnäytetyön tekemisestä niiden osalta, jotka ovat jo tekemisen aloittaneet.

Tyytyväisyys opintoihin

Kaikille kyselyille yhteisenä kysymyksenä kysyttiin opiskelumotivaatiosta ja ylipäätään tyytyväisyydestä opintoihin. Tässä tuloksia opiskelutyytyväisyydestä:

 

Tekniikka

 

Liiketalous

Sosiaali- ja terveysala

VAMK

 

TUTKA 1

78%

75%

78 %

77%

TUTKA 2

78%

76%

58%

68%

TUTKA3

64%

69%

56%

63%

 

Tarkemmin tutkakyselyiden tuloksiin voi perehtyä klikkaamalla tätä linkkiä ja kirjautumalla koulun sisäverkkoon.

Kiitos kyselyyn vastanneille

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille sekä ryhmäohjaajille, jotka ovat kyselyä eteenpäin lähettäneet ja edelleen laittaneet opiskelijoille palautetta kyselystä. Tuloksia on käsitelty laajasti; tiedotustilaisuuksien lisäksi ne ovat olleet esillä johtoryhmässä ja ne on lähetetty käsiteltäväksi yksiköiden johtajille sekä koulutuspäälliköille. Jokaisen ryhmän ryhmäohjaaja on saanut ohjaamansa ryhmän tulokset.

Pienenä kiitoksena opiskelijoille arvoimme kolme KPO:n 100 €:n ostokorttia. Nämä ostokortit voittivat: Jari Rantakangas, Susanna Pajumäki ja Antonella Lo Giudice. Onnittelut arvonnassa voittaneille!

 

Lisätietoja:

Tarja Kettunen

Laatupäällikkö

358(0)40-5839594

tarja.kettunen@vamk.fi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This spring we sent TUTKA inquiry to VAMK’s 1st, 2nd and 3rd year students. The response rate was extremely good, thanks to all the students that gave their feedback and group counselors who sent the inquiry forward to their own group. 

Here are the response rates by units:

 

School of technology

School of business

School of health care and social services

VAMK

 

 

TUTKA 1

156

102

82

340

TUTKA 2

56

68

115

239

TUTKA3

74

58

74

206

 

Themes

From 1st year Students we asked, how well we have succeeded in orientation to the studies, what kind of expectations the students had when they arrived and if they found well all the information needed in the beginning. In addition, we were interested of their welfare and wellbeing.

2nd year students have more experience of studies and therefore their questions dealt with study guidance, courses and course supply, materials and feedback and students health care services.

3rd year students we went even deeper to the study process and had questions of teaching methods, workload, application of theory into practice, working together with working life and thesis from those who had started the thesis process.

Satisfaction with studies

The common question to all three inquiries was the question of motivation to study and overall satisfaction to studies. Here the results of satisfaction:

 

School of technology

School of business

SCHOOL OF HEALTH CARE AND SOCIAL SERVICES

VAMK

 

TUTKA 1

78%

75%

78 %

77%

TUTKA 2

78%

76%

58%

68%

TUTKA3

64%

69%

56%

63%

 

More info of the results you find in intranet.

Thank you to the respondents

Thank you so much for all respondents and group counselors who sent the inquiry link forward and gave feedback to the students of the results. These results help VAMK to develop teaching and the results are discussed and dealt in Programme meetings with the teachers and in Management Team meetings.

As a small gift, we draw up three 100 € shopping cards, the winners are Jari Rantakangas, Susanna Pajumäki and Antonella Lo Giudice. Congratulations!

 

More info:

Tarja Kettunen

Quality Manager

+358(0)40-5839594

tarja.kettunen@vamk.fi

Takaisin