Ajankohtaista

Toivo Sukaris företagarhistoria som öppen teaterföreställning 21.11 för studerandena

Young Hope -teaterföreställning fredag  21.11.2008 kl. 14.30-16.30
Plats: Vasa Studentteater Rampen, Sandögatan 14, f.d. Brödfabriken (ingång från gården)

Regissör: Aarni Moisala, Björneborgs studentteater. Teaterföreställningen förverkligas i samarbete med Vaasa Science Parks Business Road -program.

Vaasa Science Park och Business Road -programmet bjuder in dig till en ny typ av teater! Young Hope är en berättelse om den unge Toivo Sukaris första steg som företagare. Resan är krokig men leder till framgång.  Uthållighet, en stark tro till sitt kunnande och rätt inställning är avgörande! Teaterföreställningen inspirerar och väcker idén om att inleda en egen karriärstig och att framgångsrikt vandra längs den.

Teatereftermiddagen som i förväg fått en stor nationell publicitet äger rum fredag 21.11. klo 14.30 i Vasa Studentteater Rampens lokal i Brödfabriken. Servering ingår. Föreställningen börjar kl. 15.00 och räcker ungefär en timme. Efteråt finns det möjlighet att diskutera och gå igenom de teman och tankar som tas upp i pjäsen.       

Kom med på en unik teaterföreställning som väcker diskussion och ger nya infallsvinklar. Studerande och representanter för olika intressegrupper inbjuds.

Teaterföreställningen och serveringen är kostnadsfria. Anmäl dig så fort som möjligt, senast 19.11., eftersom antalet platser är begränsat: anni.kiviniemi@merinova.fi .

Mera information:

www.businessroad.fi
www.vaasasciencepark.fi

Takaisin