Ajankohtaista

Tillägg och granskning av blanketter

På Vasa yrkeshögskolas WWW-sidor Studietjänster/blanketter har gjorts en del ändringar och tillägg. De viktigaste ändringarna gäller blanketterna Anhållan om tilläggstid och Närvaro-/frånvaroanmälan.

På samma blankettsida har en ny tjänst tillagts. Möjligheten att på elektronisk väg beställa intyg, studieutdrag och studieintyg (t.ex. för SJ), i förväg från studiekansliet. Enligt den elektroniska beställningen kan studiekansliet göra intygen färdiga i förväg. Intygen kan hämtas följanda dag från kansliet.

http://www.puv.fi/sv/studietjanster/blanketter/

Takaisin