Ajankohtaista

Be Wanted!

Työelämän halutuksi osaajaksi Vaasan ammattikorkeakoulusta:
Tietotekniikan, hoitotyön ja terveydenhoitotyön koulutusta.
Hakuaika 18.9.-29.9.2006. Koulutus alkaa 8.1.2007.

Tietotekniikka, 240 op (insinööri AMK)

Tarjoamme tietotekniikan opiskelijoillemme valmiudet vaativiin teollisuuden ja elinkeinoelämän tietoteknisiin työtehtäviin erityisesti sulautetuissa järjestelmissä, ohjelmistotekniikassa ja tietoliikenteessä. Erityisosaamisenamme on myös jalkapallorobotiikka. Tutkimuslaboratorio Technobothnian nykyaikaisessa opetusympäristössä opiskelijamme voivat perehtyä alan uusimpiin sovelluksiin ja osallistua työelämälle tehtäviin projekteihin.

Hoitotyö, hoitotyö, 210 op (sairaanhoitaja AMK)

Valmiudet hoitotyön vaativiin ja moniammatillisiin tehtäviin erityisesti perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa.

Hoitotyö, terveydenhoitotyö, 240 op (terveydenhoitaja AMK)

Hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntijaksi elämänkulun eri vaiheisiin.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla on keskustan kampuksellamme käytössään nykyaikainen ja viihtyisä oppimisympäristö: teoria- ja harjoitusluokkia, auditorio, kielistudio, atk-luokkia, kirjasto, opiskelijaravintola sekä itsenäisen opiskelun tiloja. Vaasan kaksikielisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä opiskelijoillamme on erinomaiset mahdollisuudet työharjoitteluun.

LISÄTIETOJA:

Koulutusohjelmien kuvaukset:
http://www.puv.fi/fi/koulutus/nuortenkoulutus/koulutusohjelmat/

Hakeminen:
http://www.puv.fi/fi/koulutus/nuortenkoulutus
hakutoimisto@puv.fi
Puh. 06 - 326 3111 (vaihde)

Takaisin