Ajankohtaista

Tietämyksenhallinnan kansainvälinen konferenssi pidettiin Vamkissa

Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja Hanken Svenska handelshögskolan Vasa järjestivät Kansainvälisen KMO 2008 Knowledge Management in Organisation - tietämyksenhallinnan konferenssin Vamkissa 24.-25.6.Monialaisessa tietotekniikan, tuotantotalouden ja johtamisen konferenssissa esitettiin uusimpia tutkimustuloksia sekä kerrottiin käytännön haasteista tai työkaluista, joiden avulla tieto, ymmärrys ja tietämys saadaan organisaatiossa tehokkaasti käyttöön.

Konferenssissa esiteltiin myös vaasalaisia tapauskuvauksia, esimerkiksi talonmiespalveluyrityksen palveluinnovaatiotoiminnan kehittäminen sekä oppimisen edistäminen työn rinnalla. Oheisohjelmassa oli muun muassa saaristoristeily sekä illallinen, jota isännöivät Vaasan kaupunki ja Wärtsilä Finland.

KMO-verkoston tavoitteena on keskinäisen osaamisen jakamisen lisäksi kaventaa yritysten ja tutkijoiden välistä kuilua ja luoda tietämyksenhallinnan tutkimukselle uusia haasteita eri tieteenalojen näkökulmasta. Kaksi edellistä konferenssia järjestettiin Italiassa ja Sloveniassa, ja se on vakiintumassa alan tutkijoiden vuosittaiseksi foorumiksi.

Vaasaan konferenssi saatiin järjestävien korkeakoulujen aktiivisten tutkimuksen alaan liittyvien asiantuntijayhteyksien ansiosta. Kansainvälisen KMO-verkoston puheenjohtaja on Lorna Uden Staffordshire Universitysta. Vaasan konferenssin paikallisena vastuuhenkilönä toimi Vaasan ammattikorkeakoulun rakennustekniikan yliopettaja, dosentti Marja Naaranoja.


Kuvat: Vesa Sirén

Takaisin