Ajankohtaista

Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston koulutuspolkuselvitys etenee

15.3.2006
Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston tiedote, julkaisuvapaa heti

Vaasan ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto tekivät viime marraskuussa sopimuksen koulutusohjelmayhteistyön käynnistämisestä. Samalla asetettiin kolme työryhmää selvittämään yhteisiä koulutusmahdollisuuksia vuosiksi 2006-2009. Työryhmien väliraportit on juuri esitelty henkilökunnalle ja loppuraportit valmistuvat toukokuun alkuun mennessä.

Yhteistyön lähtökohtana on duaalimalli. Ammattikorkeakoulut tarjoavat työelämän tarpeista lähtevää korkeatasoista ammatillista opetusta ja soveltavaa tutkimusta ja yliopistot tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa opetusta.

Yhteistyömahdollisuuksia kolmella alalla

Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston koulutusyhteistyön tavoitteena on tarjota yliopisto-opinnoista kiinnostuneille AMK-tutkinnon suorittaneille joustava väylä yliopisto-opintoihin. Selvä valtavirta AMK-tutkinnon suorittaneista siirtyy jatkossakin elinkeinoelämän palvelukseen. Yhteistyö monipuolistaa opiskeluvaihtoehtoja Vaasassa, vähentää korvaavien opintojen tarvetta yliopistoon siirryttäessä ja lisää opiskelumotivaatiota tutkinnon loppuun suorittamiseksi.

Yliopiston kandidaattitutkinnon suorittaneille tarjoutuu samalla mahdollisuus jatkaa opintojaan ylempään AMK-tutkintoon. Yliopistolle AMK-tutkinnon suorittaneet ovat merkittävä opiskelijapotentiaali, kun nykyisen, kaksiportaisen tutkintorakenteen myötä yliopistot voivat rekrytoida opiskelijoita suoraan myös perusopintojen jälkimmäiseen eli maisterivaiheeseen.

Ammattikorkeakoulun ja yliopiston koulutuspolkuja selvittävien työryhmien väliraportit osoittavat, että yhteisiä koulutusmahdollisuuksia on kolmella alalla.

Tekniikan alalla koulutuspolku AMK-insinööristä diplomi-insinööriksi on jo hyvin jäsentynyt ja malli toimiva. Tekniikan alalla onkin pisimpään pohdittu asiaa. Alan koulutusrakenteet Vaasan yliopistossa ja Vaasan ammattikorkeakoulussa vastaavat eräillä aloilla hyvin toisiaan. Tekniikan alan työryhmän vetäjänä toimii professori Matti Linna Vaasan yliopistosta.

Liiketalouden ja kauppatieteiden sekä tietojenkäsittelyn koulutuksessa on tunnistettu useita mahdollisuuksia toimiviksi koulutuspoluiksi. Vaasassa alan koulutustarjonta on hyvin monipuolista ja koulutusvolyymit ovat suuria, mikä korostaa toimivien koulutuspolkujen merkitystä. Työryhmän vetäjänä toimii yliopettaja Kirsti Melin Vaasan ammattikorkeakoulusta.

Sosiaali- ja terveyshallinnon, hallintotieteiden ja julkisoikeuden yliopisto-opintojen ja sosionomien, sairaanhoitajien ja oikeushallinnon suuntautumisvaihtoehdon AMK-tutkinnon suorittaneiden koulutuspolkuyhteistyö on toisentyyppistä. Alalla ei ole samanlaista vastaavuutta ammattikorkeakoulun ja yliopiston välillä kuin kauppatieteissä ja tekniikassa, mutta myös tällä alalla on tietyin edellytyksin mahdollisuus edetä yliopisto-opintoihin. Työryhmän vetäjänä toimii professori Ari Salminen Vaasan yliopistosta.   

Käytännön yhteistyötä tehty jo pitkään

Koulutusyhteistyön syventäminen Vaasassa on pitkän yhteistyön luonteva kehitysaskel. Vaasassa ammattikorkeakouluilla ja yliopistolla on kymmenen vuoden kokemus tekniikan tutkimuslaboratorio Technobothniasta ja viiden vuoden kokemus ammattikorkeakoulun ja yliopiston välisestä joustavasta opinto-oikeudesta, joka tarjoaa mahdollisuuden sivuaineopintoihin kummankin korkeakoulun opiskelijoille. Ammattikorkeakoulut ovat myös mukana tiedekirjasto Tritonian oppimiskeskustoiminnassa. Vaasalaisen korkeakoulyhteistyön peruslinjaukset on kirjattu yhteiseen aluestrategiaan.

LISÄTIETOJA

Rehtori Jouko Paaso, Vaasan ammattikorkeakoulu
Puh. 06 326 3000, 044 556 8200, jouko.paaso@puv.fi

Rehtori Matti Jakobsson, Vaasan yliopisto
Puh. 06 324 8202, matti.jakobsson@uwasa.fi

Opetusministeriön Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen periaatteet -muistio
http://www.minedu.fi/julkaisut/muut/2006/Korkeakoululaitoksen_rakenteellinen_kehittaminen.pdf

Takaisin