Ajankohtaista

Theseus.fi - yrkeshögskolornas publikationer under en och samma adress

Examensarbeten från yrkeshögskolorna och personalens publikationer finns nu på ett och samma ställe: via Theseus kan vem som helst fritt ta del av Finlands yrkeshögskolors publikationer på webben. Kom och bekanta dig med tjänsten!

Studeranden sparar själv sitt arbete i databanken på nätet och godkänner Theseus elektroniska användningsvillkor, vilket samtidigt ger högskolan tillstånd att publicera examensarbetet.

I Theseus finns också yrkeshögskolepersonalens publikationer under en egen avdelning.

I Theseus kan användarna utnyttja Creative Commons, ett hanteringssystem för upphovsrätt som har utvecklats speciellt för webbmiljö. Creative Commons ger upphovsmannen möjlighet att dela ut sitt verk på nätet under villkor som denne själv bestämmer. Mera information om Creative Commons finns på Theseus webbplats samt på Creative Commons Finlands webbplats, http://creativecommons.fi/etusivu.

Identifiering i Theseus sker med den egna högskolans nättjänstidentifikation. Identifiering behövs endast vid inmatning av data, i övrigt kan materialet läsas och användas fritt som Open Access-publikationer.

I Theseus kan användarna också utnyttja direktåtergivningstjänsten CSC Stream. Åtminstone tillsvidare har yrkeshögskolornas egna stödpersoner hand om publiceringen av ljud och videoklipp.

CSC Stream-direktåtergivningstjänsten erbjuder kunderna en tillförlitlig distributionskanal för audiovisuellt material. Direktåtergivning, dvs. streaming, är ett snabbt och effektivt sätt att använda rörlig bild och ljud på nätet. Det går att titta på videoklipp genast när dataöverföringen har inletts och användaren behöver inte ladda ner hela filen till sin egen dator.

Material som lagrats på CSC:s mediaservrar kan användas till exempel i kundens egen inlärningsmiljö på nätet som en del av en undervisningshelhet eller för förmedling av information på en webbplats. Nytt i CSC Stream-tjänsten är att man kan publicera Flash-videoklipp. CSC har utvecklat tjänsten i samarbete med Theseus och utgående från andra kunders önskemål.

Webbiblioteket Theseus är en tjänst som yrkeshögskolornas rektorsråd Arene r.f. tillhandahåller. Fråga mera om Theseus och tillhörande tjänster på biblioteket i din egen högskola! 

Takaisin