Ajankohtaista

Mitä sisäisessä auditoinnissa paljastui?

Tule kuuntelemaan sisäisen auditoinnin tulosten julkistamis- ja palautetilaisuuteen 24.2.2010 klo 14!

Sisäisen auditoinnin haastattelut on tehty ja on tulosten kuulemisen aika. Auditoijista puolet olivat opiskelijoita ja puolet henkilökuntaa. Opiskelijat ovat vahvasti mukana Vamkin kehittämisessä edelleen laadukkaammaksi korkeakouluksi.

Opiskelijoilta saatujen palautteiden ja johdon katselmusten perusteella teemoiksi nousivat KV-asiantuntijavaihdot ja Learning Agreement, opinnäytetöiden ohjaus ja opiskelun ohjaus. Auditoinnin kohteina olivat liiketalouden, konetekniikan ja rakennustekniikan osastot.  Ensi vuonna nyt auditoidut osastot  toimivat auditoijina ja auditoitavina ovat hoitotyön, sähkötekniikan ja matkailun osastot sekä opetuksen tukipalvelut.

Sisäisen auditoinnit ovat vuosittain toistuva laadunhallinnan menetelmä, joiden avulla pyritään organisaation jatkuvaan arviointiin ja uusiutumiseen, toiminnan korjaamiseen sekä hyvien käytänteiden levittämiseen. Auditoinnissa tarkastellaan toimintaa peilaten sitä toimintajärjestelmään.

Sisäisen auditoinnin tulokset kuullaan tuoreeltaan keskiviikkona 24.2.2010 järjestettävässä sisäisen auditoinnin tulosten julkistamis- ja palautetilaisuudessa Raastuvankadun yksikön juhlasalissa alkaen klo 14.00. Tilaisuudessa auditointiryhmät esittelevät havaintojaan ja kehittämisehdotuksiaan ja  laatupäällikkö kertoo miten tuloksia tullaan käsittelemään ja hyödyntämään Vamkin kehittämisessä.

Tilaisuus on kaikille avoin,  toivotamme sekä opiskelijat että henkilökunnan tervetuleiksi kuuntelemaan tuloksia kakkukahvien merkeissä!

Lisätietoja:

Laatukoordinaattori Sanna Torkko,
sanna.torkko@puv.fi

Takaisin