Ajankohtaista

Täydennyskoulutusta terveydenhoitajille - vielä ehtii hakea

Julkaistu 2014-04-24 08:33:47 EEST.

Syksyllä 2014 käynnistetään terveydenhoitajille tarkoitettu työterveyshuollon koulutus, joka antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä.

Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille (15 op) koostuu seuraavista osaamiskokonaisuuksista:

  • Työterveyshuollon toimintaympäristöosaaminen 3 op
  • Työn terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden sekä työpaikan voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen 5 op
  • Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen 5 op
  • Arviointi- ja kehittämisosaaminen 2 op

Maaliskuuhun 2015 asti kestävä koulutus sisältää lähiopetusta, verkko-opiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Hakuaikaa koulutukseen on jatkettu 15.5. asti.

Lisätietoja koulutuksesta ja hakuohjeet:

http://www.puv.fi/fi/professional/taydennyskoulutus/sosiaali-ja_terveysalan_taydennyskoulutukset/

Takaisin