Ajankohtaista

Tasavallan presidentti Tarja Halonen kiinnostui ammattikorkeakoulujen Ghana-valintakokeista

Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistui 20.-23.4.2008 YK:n kauppa ja kehityskonferenssiin UNCTADiin Ghanan pääkaupungissa Accrassa. Samanaikaisesti Accrassa järjestettiin ammattikorkeakoulujen vieraskielisten koulutusohjelmien valintakokeet.

Vaasan ammattikorkeakoulun hakutoimiston ja yliopettaja Adebayo Agbejulen koordinoimiin valintakokeisiin osallistui 11 ammattikorkeakoulua. Accrassa paikalla oli Adebayo Agbejulen lisäksi Vamkin tuntiopettaja Emmanuel Nzibah ja tietojenkäsittelyn koulutuspäällikkö Jarmo Peltoniemi Haaga-Heliasta.

Ghanan kunniakonsuli Suomessa, Ulla Alanko, järjesti valintakokeiden järjestäjille tapaamisen presidentti Tarja Halosen kanssa. Presidentti Halonen piti yhteisiä valintakoejärjestelyjä erittäin hyvänä ja tehokkaana tapana kehittää yhteistyötä Suomen ja Ghanan välillä.  Presidentti piti myös Adeabyo Agbejulen perustaman African Competence & Innovation Centerin toimintaa Vaasassa erittäin tärkeänä ja merkittävänä avauksena suomalais-afrikkalaiselle yhteistyölle.

Ammattikorkeakoulujen valintakokeet Ghanassa kiinnosti presidentti Tarja Halosta. Kuvassa vasemmalta: Jarmo Peltoniemi, Haaga-Helia ja tasavallan presidentti Tarja Halonen. Vamkin Adebayo Agbejule laitimmaisena oikealla ja Ghanan kunniakonsuli Suomessa, Ulla Alanko takarivissä kolmantena vasemmalta.

Ghana ja Afrikka kiinnostavat myös vaasalaisyrittäjiä

African Competence & Innovation Centerin (ACIC) on perustanut Vamkin yliopettaja Adebayo Agbejule ja tuntiopettaja, tutkija Emmanuel Nzibah. Hankkeen tavoitteena on muun muassa edistää tietoisuutta afrikkalaisesta kaupankäynnistä, kulttuurista ja koulutuksesta sekä tarjota Afrikkaan tähtääville suomalaisyrityksille tarvittavaa tietoa ja tukea.

Huhtikuun alussa Pohjanmaan Kauppakamarin johtaja Juha Häkkinen kutsui koolle vaasalaisyrittäjiä, jotka suunnittelevat toimintansa laajentamista Afrikkaan. Kokoukseen osallistui myös Viexpon johtaja Markus Jussila ja erityisenä vieraana Ghanan kunniakonsuli Ulla Alanko Helsingistä. African Competence ja Innovation Centerin toiminta houkutteli paikalle viisi vaasalaisyritystä joilla jo oli tai jotka vakavasti suunnittelivat toiminnan laajentamista Afrikkaan. Tikanoja-Lassilan vientipäällikkö matkasi kokoukseen Helsingistä saakka.

ACIC:in yhteistyö Kauppakamarin, Viexpon ja yritysten kanssa jatkuu mm. markkinatutkimusten sekä yrityksille tarkoitetun tutustumismatkan järjestelyn muodossa.Pohjanmaan kauppakamarin järjestämä ACIC-tapaaminen kiinnosti vaasalaisyrittäjiä.

Lisätietoja African Competence & Innovation Centerin toiminnasta:
Yliopettaja Adebayo Agbejule 
puh. 0207 663 301, adebayo.agbejule@puv.fi
http://www.cc.puv.fi/~ade/

Teksti: Ritva Mertaniemi

Takaisin