Ajankohtaista

Tärkeää tietoa opintotuesta

Opintotukilautakunnan sihteeri tiedottaa:

Hyvä ammattikorkeakoulun opiskelija,

1) Normiajan ylitystä koskevaa opintotukianomusta ei tule lähettää Kelaan. Anomus tulee jättää opintotoimistoon tai opintotukilautakunnan sihteerille.

2) Jos anot opintotukea opintoja, työharjoittelua tai opinnäytetyötä varten kesäkuukausiksi (kesä-, heinä- ja elokuu), täytä Kelan lomake OTm ja liitä mukaan Selvitys kesäopinnoista. Tuki edellyttää 3 opintoviikkoa päätoimisia opintoja kuukaudessa. Anomus tulee jättää opintotoimistoon tai opintotukilautakunnan sihteerille.

Lomakkeita saa opintotoimistosta ja WWW-sivuilta.

Lisätietoja

Susan Sundqvist, opintotukilautakunnan sihteeri

Takaisin