Ajankohtaista

Takrenovering på centrum campus

Inverkan: färdled, bildplatser
Giltighetstid: 24.10. - 30.11.2008

Vasa stad/Talotoimi börjar med takrenovering fredag 24.10.2008 vid A delen, Rådhusgatan 31 (torndelen).

Renoveringen kommer att orsaka risk för olyckshändelser. In och utfarten sker under renoveringstiden endast via Rådhusgatan eller via torndelens ytterdörr/inre gården . Flyttning från Rådhusgatan 31 till 33 sker som tidigare under skyddstaket. Övrig förflyttning förhindras med hjälp av skyddsstaket.

Renoveringen kommer att orsaka, utom stor olycksfallsrisk tillfälliga bullerstörningar som är bra att ta i beaktan vid anordning av olika tillfällen. Också parkeringsutrymmen kommer att minskas under renoveringstiden. Väggen mot Steiner-skolan kommer att avspärras fr.o.m. fredag för byggnadsutrymme och de som har sina bilplatser måste söka parkeringsplats någon annanstans. Bilplatserna får tas i bruk genas när takrenoveringen är färdig.

Tilläggsuppgifter:
Reijo Malkamäki säkerhetschef, tel. 020 766 3402

Takaisin