Ajankohtaista

Take a Chance! - delta i affärsidétävlingen

Affärsidétävlingen Chance är öppen för alla studerande vid universitet och yrkeshögskolor i Vasa.
Tävlingens totala prissumma uppgår till närmare 5000 €. Av denna summa får vinnarna i tävlingens olika kategorier 1500 € vardera.

Tävlingskategorier:
1) Bästa produktidé
2) Bästa serviceidé

Tävlingstiden är 1.2.-31.3.2010. Anmälning och deltagande: se http://www.vaasasciencepark.fi/sv/br/chance-affaersidetaevling
Chance arrangeras av Vaasa Science Parks Business Road -program.

Ytterligare information:
Seppo Luoto, Merinova, tfn 044 024 4314, e-post: seppo.luoto@merinova.fi
Timo Malin, Vasa yrkeshögskola, tfn 0400 113 950, e-post: timo.malin@puv.fi

Takaisin