Ajankohtaista

Svara på Vasa 2020 -enkät och delta i utvecklingen av Vasa!

I Vasa finns sammanlagt 12 000 studeranden i sex universitets- och högskoleenheter. Det är en stor grupp människor som påverkar staden med sin dynamiska livsstil, sin kunskap och sina arbetsinsatser. För att Vasa skall bli en ännu bättre stad att leva i är det viktigt att de studerande blir hörda.

Enkäten Vasa 2020 syftar till att utreda studerandes åsikter om "varumärket, branden" Vasa stad, boende, kommunikation, inflytandemöjligheter och framtid är teman.

Mellan dem som svarar på enkäten lottas ut gåvor från tidningen Pohjalainen samt en halvårsprenumeration på Vasabladet. Svarstiden pågår till 25.11.2007.

Tack för att du svarar på enkäten och därigenom deltar i utvecklingen av Vasa!

Mera information och enkät:

http://www.vaasa.fi/default.aspx?ID=563573

Takaisin