Ajankohtaista

Sulfaattimaatutkijat ympäri maailmaa tutustuivat PRECIKEM-projektiin

Julkaistu 2012-09-05 15:13:05 EEST.

Elokuun lopussa järjestetty seitsemäs IASSC-konferenssi (International Acid Sulfate Soil Conference  http://projects.gtk.fi/7iassc/) kokosi toistasataa happamien sulfaattimaiden tutkijaa Vaasaan. Sulfaattimaiden aiheuttamiin ongelmiin on kiinnitetty eniten huomiota Australiassa, Suomessa ja Ruotsissa, mikä näkyi myös osallistujamäärässä.  Konferenssiin osallistui kuitenkin tutkijoita ympäri maailmaa Kaakkois-Aasiaa, Amerikkaa ja Länsi-Afrikkaa myöten.

Suomessa happamia sulfaattimaita on erityisesti länsirannikolla arviolta pari tuhatta neliökilometriä. Vuosituhansia sitten alueella lainehtineen Litorina-meren pohjaan saostui sulfidimineraaleja. Noista ajoista alkaen maa on kohonnut kymmeniä metrejä ja Pohjanmaa Seinäjoen itäpuolelle asti onkin entistä merenpohjaa.  Monet toiminnot edellyttävät maan kuivattamista, jolloin kuivien kesien aikana maaperään vuosituhansia sitten saostuneet sulfidimineraalit pääsevät kosketuksiin ilman hapen kanssa. Näissä oloissa sulfidit hapettuvat, jolloin reaktiotuotteena muodostuu myös happoa. Kuivaa kesää seuraava märkä syksy huuhtoo tämän hapon ja siihen maaperästä liukenevat metallit vesistöihin aiheuttaen pahimmillaan massiivisia kalakuolemia.

Novia, VAMK, Åbo Akademi ja Yrkesakademin i Österbotten käynnistivät lähes kaksi vuotta sitten PRECIKEM-projektin, jossa kehitetään menetelmiä viljelysmailla tapahtuvan haponmuodostumisen estämiseksi. Projektissa annostellaan tiettävästi ensimmäistä kertaa maailmassa hapettumista estäviä aineita suoraan sulfidikerroksen hydrologisesti aktiivisiin makrohuokosiin pumppaamalla jokiveteen valmistettuja liuoksia ja suspensioita säätökaivojen kautta salaojaputkistoon.

Suurta mielenkiintoa herättänyttä PRECIKEM-projektia esiteltiin konferenssivieraille esitelmien, postereiden, videon (kts. http://nordicknowledge.net/ valitse Miljö ja lopuksi Precikem-ny miljöteknik för sura sulfatjordar) ja Risöfladanin koekentälle tehdyn tutustumiskäynnin avulla. Koko PRECIKEMin projektiryhmä ulkomaalaisvahvistuksineen (Puolan tiedeakatemian professori Paweł Nowak ja Linné-yliopiston dosentti Mark Dopson) oli esittelemässä projektia koekentällä neljään ryhmään jakautuneille konferenssivieraille.

Precikem_WEB.jpg

PRECIKEM-projektissa työskentelevä akatemialehtori Peter Österholm (selin) esittelee Risöfladanin koekenttää ryhmälle konferenssivieraita. Eturivissä kaksi alan tunnetuinta tutkijaa: keskellä olkihattuinen professori Delvin Fanning (University of Maryland, USA) sekä lähimpänä kameraa sivuittain professori Rob Fitzpatrick (University of Adelaide, Australia).

Teksti:  Pekka Stén
Kuva: Vesa Sirén


Takaisin