Ajankohtaista

Studiepoäng och studiestöd

Statsrådets förordning om ändring av 4§ i förordningen om studiestöd trädde i kraft vid början av år 2005. En högskolestuderandets studier anses framskrida i en sådan takt att examen kan avläggas inom den för studierna fastställda stödtiden om han eller hon i genomsnitt har 5,5 studiepoängs studieprestationer per stödmånad. Studiestöd kan dock beviljas eller utbetalningen fortsättas om den studerande i genomsnitt har minst 4,8 studiepoängs (räkna 3,2 sv x 1,5 = 4,8 studiepoäng) studieprestationer per stödmånad. T.ex. om du lyfter studiestöd 1.9.2005 - 31.5.2006 bör du avlägga minst 43,2 studiepoäng.

Takaisin