Ajankohtaista

Studiestödets och inkomsternas årsinkomstmodell f.om 1.1.2008

Årsinkomstmodell
Fribeloppet (= den årliga inkomstgränsen) beräknas på basis av antalet månader med och utan studiestöd under kalenderåret. Om de egna inkomsterna ligger under fribeloppsgränsen, påverkar de inte studiepenningen eller bostadstillägget. Med stödmånader avses i detta sammanhang de månader då den studerande får studiepenning och/eller bostadstillägg. Månader då den studerande endast har rätt till statsborgen för studielån räknas inte som stödmånader i det avseende att de skulle påverka årsinkomstgränsen. Månader under vilka den studerande får studiepenning eller bostadstillägg för halva månaden eller till sänkt belopp räknas som stödmånader.

Vid beräkningen av fribeloppet godkänns i inkomst 660 euro (505 euro tills 31.12.2007) per stödmånad och  1 970 euro (1 515 tills 31.12.2007) per månad utan stöd. Fribeloppet får tjänas in när som helst under kalenderåret.
   
Fribelopp 1.1.2008

Stödmänader Fribelopp/ e/år    Stödmånader Fribelopp/e/år
1 22 330 7 14 470
2 21 020 8 13 160
3 19 710 9 11 850
4 18 400 10 10 540
5 17 090 11 9 230
6 15 780 12 7 920

Fribelopp tills  31.12.2007

Stödmänader Fribelopp/ e/år    Stödmånader Fribelopp/e/år
1 17 170 7 11 110
2 16 160 8 10 100
3 15 150 9 9 090
4 14 140 10 8 080
5 13 130 11 7 070
6 12 120 12 6 060

Tilläggsuppgifter:
Susan Sundqvist
tel. 040-733 4174

Takaisin