Ajankohtaista

Studiepennings belopp höjes fr.o.m. 1.8.2008

-  Det är möjligt att ansöka on studiestöd med elektroniska studiestödansökan via FPAs e-tjänsten (http://www.fpa.fi/etjanst). Den nya e-ansökan kan utnyttjas av de studerande som ska inleda sina studier men också av sådana studerande som inte tidigare har fått studiestöd för respektive studier. Meddelande om förändrade förhållanden är rekommendabelt att göra tills vidare med blankett Meddelande om förandrade förhållanden (blankett OTmr).

-  Tilläggsinformation www.fpa.fi och www.puv.fi -> studiestöd och på sommartid susan.sundqvist@puv.fi

Högskolestuderande

-  Belopp fr.o.m. 1.8.2008

 

studie- penning

bostads- tillägg  (1)

studielån
(2)

samman- lagt

Gift, försörjningspliktig

298,00

300,00

598,00

Självständigt boende 18-åring

298,00

201,60

300,00

799,60

Hos föräldrarana boende 20-åring

122,00   (B)

0

300,00

422,00  (B)

Hos föräldrarana boende 18-19
-åring

55,00   (B)

0

300,00

355,00  (B)

Takaisin