Ajankohtaista

Studiehandboken och Studerandehandboken har utkommit

Studiehandboken för läsåret 2005-2006 är tillgänglig i följande adress: http://www.puv.fi/sv/studietjanster/studier/studiehandbok/2005-2006/

Alla studerande får dessutom en tryckt Studerandehandbok

Takaisin