Ajankohtaista

Studiebyråernas öppethållningstider vid årsskiftet

Studiebyrån vid Wolffskavägen är stängt 23.12.2009 och 4.- 5.1. 2010. Rådhusgatan dejourerar. Studiebyrån vid Rådhusgatan är stängt 28.-30.12.2009. Wolffskavägen dejourerar.  31.12.2009 är studiebyråerna stängda.

Takaisin