Ajankohtaista

Skall du ansöka sommarstudiestöd?

Vänligen kontrollera studiestödsärendenas webbsidor: http://www.puv.fi/sv/studietjanster/stodtjansterforstudier/studiestod/

Tilläggsuppgifter
Susan Sundqvist, 040-733 4174 / 326 3017 / Wolffskavägen 30, rum 135.

Takaisin