Ajankohtaista

Studenternas röst hörs på avdelningsmötena

Vyh förbereder sig för kvalitetsauditeringen nästa vår som utförs av Utvärderingsrådet för högskolorna. Efter den fortsätter vi intensivt att utveckla hela Vyh.

Tillsammans med näringslivet utgör studenterna Vyh:s viktigaste kunder vilket innebär att det är livsviktigt att lyssna på deras åsikter och utvecklingsförslag. Därför har man kommit överens om att det i fortsättningen ska finnas studentrepresentanter med på alla avdelningsmöten samt även på övriga möten mellan förvaltningens arbetsgrupper.

Studentkåren VAMOK koordinerar verksamheten och utbildar representanterna för deras uppgifter. Ansökan var öppen och de valda deltog i ett möte 30.10. under vilket förvaltningsdirektör Koskinen och chefssekreterare Keto fungerade som utbildare.

En studentrepresentant har som uppgift att delta i avdelningsmöten och framföra åsikterna hos studenterna i det egna utbildningsprogrammet samt informera de andra studenterna om de ärenden som behandlats under mötet.

Studentrepresentanterna för varje utbildningsprogram är:

Liiketalous Anna-Maria Nygård ja Pietu Purhonen
Sosiaaliala Sanna Takaeilola
Hoitotyö Jonna Vierula ja Tuulia Terinkoski
Konetekniikka Atte Martikainen
Sähkötekniikka Olli Knuutti
Matkailu- ja ravintolapalvelut Anna Sjöberg
Rakennustekniikka Antti Karvonen ja Arto Ylinen
Tietotekniikka Kalle Hannila
Tietojenkäsittely Kristian Salminen

Takaisin