Ajankohtaista

Statssekreterare Stefan Wallin besöker i dag Vyh och talar om tvåspråkighet

måndag 11.12. kl. 14.30 - 15.30
Rådhusgatan 31, 65100 Vasa, festsalen

Vasa yrkeshögskola är en av de få sant tvåspråkiga yrkeshögskolorna i vårt land. Vasa handelsskola grundades redan 1903 och yrkeshögskolan har således över 100-åriga traditioner av tvåspråkig undervisning.

Detta har skapat en stabil grund för den moderna språkbadsartade undervisningen där de studerande smidigt kan välja studier på det andra inhemska språket ibland tvåspråkiga utbildningsprogram med samma innehåll.  Dessa utbildningsprogram är Hotelli- ja ravintola-ala /Hotell- och restaurangbranschen, Liiketalous/Företagsekonomi samt Tietojenkäsittely/Informationsbehandling. Tvåspråkigheten märks förutom i undervisningen även i hela yrkeshögskolans verksamhetsmiljö och kultur.

Vasa yrkeshögskola är en branschövergripande, flerspråkig och internationellt inriktad högskola som erbjuder utbildning samt forsknings- och utvecklingstjänster inom teknik och kommunikation, företagsekonomi och turism samt hälsovård och det sociala området. Antalet studerande är ca 3 500 och den heltidsanställda personalen uppgår till 240


TILLÄGGSINFORMATION

Lektor Anders Brunberg, Vasa yrkeshögskola
anders.brunberg@puv.fi

Takaisin