Ajankohtaista

Statsrådet beviljade två nya yrkeshögskolor tillstånd

UVM-pressmeddelande 15.3.07

Statsrådet beviljade på torsdagen Metropolia Ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia tillstånd att driva yrkeshögskola. Samtidigt återkallades tillstånden för Metropolias föregångare Helsingfors yrkeshögskola (Helsingin ammattikorkeakoulu) och yrkeshögskolan EVTEK samt tillstånden för Svenska yrkeshögskolan och Yrkeshögskolan Sydväst, föregångare till Yrkeshögskolan Novia.

Yrkeshögskolan Metropolia grundas genom att Helsingfors yrkeshögskola och yrkeshögskolan EVTEK slås samman. Målet är att grunda en funktionellt mer konkurrenskraftig yrkeshögskola inom huvudstadsregionen.

Svenska yrkeshögskolans och Yrkeshögskolan Sydvästs verksamhet överförs på Yrkeshögskolan Novia. Syftet är att skapa en starkare svenskspråkig högskolehelhet.

Helsingfors yrkeshögskolas, yrkeshögskolan EVTEK:s samt Svenska yrkeshögskolans och Yrkeshögskolan Sydvästs utbildningsplatser överförs till de nya yrkeshögskolorna.

De nya yrkeshögskolorna inleder sin verksamhet 1.8.2008. Då uppgår antalet yrkeshögskolor på undervisningsministeriets förvaltningsområde till 26.

Takaisin