Ajankohtaista

Sosionomiopiskelijat sovelsivat draamaa päihdevalistuksen keinona

Ehkäisevää päihdevalistusta on kokeiltu Vaasassa muutamina vuosina uusin keinoin. Päihdevalistusdraamaradassa nuoret seuraavat läheltä, itsekin osallistuen, näytelmää, jossa seurataan huumeiden käyttöä ja sen seurauksia läheltä. Osallistujat kiertävät läpi kymmenen rastia, joissa esitetään huumeisiin sortuneen järkyttävää elämää, ongelmia ja dramaattista loppua hautajaisissa.

Heli Ijäs ja Susanna Repola olivat sosionomin opinnoissaan mukana suunnittelemassa ja esittämässä draamaa, kun Setlementti Vestis ja Vaasan ammattikorkeakoulu järjestivät tilaisuuksia kuudes-  ja seitsemäsluokkalaisille kaksi vuotta sitten.

Vaikka palautetta draamaradasta saatiin tuolloin suullisesti opiskelijoilta, halusivat Ijäs ja Repola palata aiheeseen tutkimalla draaman vaikuttavuutta opinnäytetyössään. He selvittivät nuorten mielipiteitä päihdevalistuksesta sekä heidän päihteiden käyttötottumuksiaan keväällä 2009. Tietoa kerättiin kyselyllä Vöyrinkaupungin koulun seitsemäsluokkalaisten terveystiedon tunnilla, ja vastauksia saatiin 135.

Vastaajista suurin osa (90 prosenttia) muisti draamaradan hyvin, vaikka siitä oli kulunut puolitoista vuotta aikaa. Rasteista selvästi mieleenpainuvin oli huumebilehuone.

- Huumebilehuoneessa käytettiin tunnelmaa tehostavaa rekvisiittaa. Siellä soi musiikki kovalla, huoneesta oli tehty pimeä ja likainen, huoneeseen oli tehty paha haju. Näyttelijät eläytyivät rooleihinsa. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta saatiin luotua mieleenpainuva kokonaisuus, Ijäs kuvailee.

Hieman yli puolet nuorista piti esitystä hyödyllisenä ja 27 prosenttia kertoi sillä olleen vaikutusta omaan suhtautumiseensa päihteisiin. Vaikutuksista mainittiin esimerkiksi kielteisen asenteen vahvistuminen. Nuoret pitivät draaman hyvinä puolina opettavaisuutta, mieleenpainuvuutta sekä kiinnostavuutta.

Seitsemäsluokkalaisten mielestä parhaat valistustavat ovat oppitunnit, draamarata sekä keskustelut.

7 % tupakoi säännöllisesti 

Kyselyyn vastanneista nuorista 7 prosenttia tupakoi säännöllisesti ja 47 prosenttia oli kokeillut alkoholin käyttöä. Kukaan vastaajista ei ollut kokeillut huumeita.

Alkoholia kokeillaan jossain, missä vanhemmat eivät ole läsnä: kaverin luona, bileissä tai yksin kotona. Mahdollisissa päihteisiin liittyvissä ongelmissa he kääntyisivät vanhempien, kavereiden tai terveydenhoitajan puoleen.Heli Ijäs ja Susanna Repola tutkivat draamaa ennaltaehkäisevän päihdevalistuksen keinona. He valmistuivat joulukuussa 2009 sosionomeiksi Vamkista.

Teksti ja kuva: Pia Liedes

Takaisin