Ajankohtaista

Sosionomeille uusi englanninkielinen suuntautumisvaihtoehto  Vamkissa

Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa alkaa ensi lukuvuodesta lähtien uusi, englannin kielellä toteutettava hyvinvointia kansainvälisestä näkökulmasta tarkasteleva suuntautumisvaihtoehto "International Aspects on Welfare".

-Ulkomaalaiset partnerikoulumme ovat toivoneet mahdollisuutta suorittaa alan opintoja englanniksi mutta myös suomalaiset opiskelijamme ovat kiinnostuneet mahdollisuudesta, kertoo yliopettaja Hans Frantz.

Uusi suuntautumisvaihtoehto koostuu seuraavista opintojaksoista:

-Civilian Crisis Management and Capacity Building (Siviilikriisinhallinta ja kapasiteetin rakentaminen), Transcultural Welfare Models (Kulttuurirajat ylittävät hyvinvointimallit), Act on the Status and Rights of Clients and Patients (Laki asiakkaan ja potilaan asemasta ja oikeuksista), Welfare and Health Promotion in Finland (Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Suomessa) sekä Specialised Practical Training (suuntaava harjoittelu monikulttuurisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa).

Opintojen toteutuksessa tehdään yhteistyötä Svenska yrkeshögskolanin kanssa, josta Sonja Kurtén-Vartio tulee opettamaan siviilikriisinhallintaa.

Uuden englanninkielisen suuntautumisvaihtoehdon lisäksi sosiaalialan koulutusohjelmassa on edelleen tarjolla kaksi suomenkielistä vaihtoehtoa: Lapsi-, nuoriso- ja perhetyö sekä Sosiaalipalvelutyö.

Vaasan ammattikorkeakoulussa sosionomiopinnot aloittaa vuosittain 40 nuorta. Koulutuksen yhtenä painopisteenä on monikulttuurisuus eli erilaisia kulttuurisia ja kielellisiä taustoja edustavien ihmisten tasa-arvoisen vuorovaikutuksen ja rinnakkaiselon edistäminen. Tutkintoon sisältyvä työharjoittelu antaa erinomaiset mahdollisuudet ammatillisten valmiuksien saavuttamiseen sekä perehtymiseen Vaasanseudun monikulttuuriseen ja kaksikieliseen työympäristöön. Haku koulutukseen on käynnissä 11.4.2008 saakka.

Lisätietoja:
-Hans Frantz, yliopettaja (sosiaaliala), puh.  0207 663 321
-Raimo Koivisto, osastonjohtaja (sosiaaliala), puh. 0207 663 355

Takaisin