Ajankohtaista

Vasa yrkeshögskola söker förvaltningsdirektör och bibliotekschef

Förvaltningsdirektörens uppgift är att resultatinriktat leda planeringen, utvecklingen och förverkligandet av yrkeshögskolans gemensamma administrativa och ekonomiska verksamhet.

Tjänsten som förvaltningsdirektör förutsätter minst högre högskoleexamen samt erfarenhet av administrativa uppgifter.

Bibliotekschefens uppgift är att ansvara för verksamheten vid och utvecklingen av yrkeshögskolans bibliotek.

Befattningen som bibliotekschef förutsätter minst högre högskoleexamen, studier omfattande 35 studieveckor i ämnen inom biblioteksbranschen samt erfarenhet inom biblioteksbranschen.


Tilläggsinformation:

Rektor Pentti Ruotsala
Tel. (06) 326 3000
E-post pentti.ruotsala@puv.fi

Ansökan jämte löneanspråk bör vara yrkeshögskolan tillhanda senast fredagen 14.11.2003:
Vasa yrkeshögskola
Wolffskavägen 30
65200 VASA


-------

Vasa yrkeshögskola - en branschövergripande och internationell yrkeshögskola

Vasa yrkeshögskola är en internationell högskola med flera utbildningsområden. Utbildnings-, forsknings- och utvecklingstjänster erbjuds inom områdena teknik, företagsekonomi och turism samt inom hälsovård och det sociala området. Antalet studerande i vår yrkeshögskola uppgår till ca 3500 och personalen i huvudsyssla till ca 240.

Tyngdpunktsområdena vid Vasa yrkeshögskola är högklassigt tekniskt kunnande, internationell handel och turism samt högt utvecklade vård- och välfärdstjänster. Speciell uppmärksamhet fästs vid internationalisering och mångspråkighet.


Studiestaden Vasa

Kuststaden Vasa med sina 57 000 invånare är en driftig och internationell kultur-, utbildnings- och turistcentrum i västra Finland. De sju olika högskoleenheterna med ca 12 000 studerande utgör Vasa till en av de mest betydelsefulla studieorterna i Finland.

 

Takaisin