Ajankohtaista

Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia utvecklar ett campus för teknik, ett gemensamt veksamhetskoncept inom teknikområdet och det gemensamma Technobothnia laboratoriet. Technobothnias veksamhetsprinciper är att skapa förutsättningar för en avancerad forsknings- och undervisningsverksamhet inom teknikområdet genom att fungera som länk mellan olika läroanstalter, företag samt andra forsknings- och teknologicenter. Technobothnia erbjuder tjänster i forskning, produktutveckling, mätning, testning samt skolning för företag och samfund.

Vi söker en Chef för Technobothnia laboratoriet

som är tidsbunden i tre år från och med 1.8.2010eller enligt överenskommelse, med möjlighet till förlängning.

Arbetsuppgifter:
- utveckla en verksamhetsmodell för campuset för teknik
- leda och utveckla Technobothnia laboratoriet
- förberedning och koordinering av investeringar
- befrämja tekniskområdets samarbete inom forskning och utbildning

Vi förutsätter:
- lämplig högre högskoleexamen
- flytande kunskaper i finska, svenska och engelska
- god samarbets- och kommunikationsförmåga

Vi värdesätter:
- syn på och erfarenhet av forsknings- och utbildningslaboratorium eller utvecklande av verksamhet i tjänsteforskning
- ledarförmåga och erfarenhet av utvecklingsprojekt
- kännedom av Vasa regionens industri och näringsliv
- fortsättningsexamen

Till ansökan bifogas meritförteckning samt löneanspråk. Ansökan riktas till Vasa universitets rektor, Vasa universitets registrator per e-post kirjaamo@uwasa.fi eller via post Vasa universitet, PB 700, 65101 VASA. Besöksadress Bomullgränd 8.

Vi ser fram emot din ansökan senast 31.5.2010 klo 15.00. Ansökningar returneras inte.

Mera information fås av Vasa universitets rektor Matti Jakobsson, tfn 044 371 5357 eller matti.jakobsson@uwasa.fi

Takaisin