Ajankohtaista

Smidiga studier för dig på amk.fi-portalen

Bästa yrkeshögskolestuderande, bekanta dig med Virtualyrkeshögskolans mångsidiga utbildningsutbud på www.amk.fi (virtuayh.fi) -portalen. Du får större valmöjligheter och smidighet i dina studier. Välj lämpliga kurser till din personliga läroplan och ansök om plats!

Studierna, som är riktade till studerande som studerar för yrkeshögskoleexamen, högre YH-examen och lärarexamen, bekostas av den
studerandes egen yrkeshögskola. Yrkeshögskolan avgör även om ansökan bifalls. Undervisningsministeriet har beviljat din yrkeshögskola medel som används för att stöda smidiga Virtualyrkeshögskolestudier.

Ta vara på denna ypperliga möjlighet och studera smidigt över yrkeshögskolegränserna!

Mera information om din yrkeshögskola:
planerare Kristiina Pulakka
kristiina.pulakka@puv.fi

Takaisin