Ajankohtaista

Smarta hus seminarium 5.4.

Vasa yrkeshögskola har för tillfället flera pågående projekt vars mål är att främja utvecklingen av teknologiska anordningar hos småföretagen i Österbotten. Bios-projekt arrangerar ett seminarium:

Tid: Onsdag 5.4.2006 kl 9.00
Plats: Vasa yrkeshögskola, Rådhusgatan 31, 65100 VASA

Under seminariet behandlas förmånliga lösningar på smarta hussystem.

Det börjar finnas en del smarta hussystem på marknaden idag. Problemet med dessa är att de oftast är specialbeställda och skräddarsydda och kräver därför mycket installationsarbete. Följden är att dessa system blir mycket dyra i slutändan. Dessutom kan kunden inte vara säker på hur länge det införskaffade systemet fungerar med tanke på hur snabbt nya system kontinuerligt utvecklas på marknaden. Under seminariet behandlas förmånligare lösningar på smarta hussystem tack vare Open Source. Den öppna källkoden garanterar ett långt liv för lösningen.

Program och anmälningsuppgifter finns på www.bios.fi

TILLÄGGSUPPGIFTER:

Projektledare Rainer Lytz (Bios-projeket)
Tel. 06 326 3083, 040 841 2805, rainer.lytz@puv.fi, www.bios.fi

Bios-projektet är ett IT-projekt vars målsättning är att utöka kunskapen om öppen källkod samt underlätta användningen av den. Bios-projektet startade i juli 2004 och finansieras av ESF, Österbottens TE-central.

    

Takaisin