Ajankohtaista

Skall du ansöka sommarstudiestöd?

Du kan ansöka studiestöd till sommartiden (1.6. - 31.8.) om du utför studier, praktik eller slutarbete som godkänns till examen. Läs mera http://www.puv.fi/sv/studietjanster/stodtjansterforstudier/studiestod/sommarstudiestod

Takaisin