Ajankohtaista

Sjätte läsåråret inleddes med ny rektor Jouko Paaso

     

Vasa yrkeshögskolas nya rektor, teknologie doktor Jouko Paaso, belyste i sitt tal yrkeshögskolans utmaningar under det kommande sjätte läsåret: alla högskolor berörs av övergången till en examensstruktur i två nivåer, en förstärkning av områdena genom forskning och utveckling samt en stabilisering av påbyggnadsexamens ställning.                                           


Vasa yrkeshögskola kommer att förstärka sin profilering och söka efter nya kunskaps- och framgångsområden, som dels skiljer sig från universiteten och dels från andra yrkeshögskolor. Växelverkan mellan yrkeshögskolans branscher kommer att förstärkas och gemensamma strategier att skapas.

Paasos tal


Rektor Paaso

Jouko Paaso är 48 år gammal. Han har tidigare varit överlärare för informationsteknik vid Uleåborgsnejdens yrkeshögskola samt innehaft tjänsten som tf. professor vid Uleåborgs universitets tekniska fakultet. Till Vasa yrkeshögskolas tjänst kommer han från tjänsten som direktör vid Per Brahe -softwarelaboratoriet i Brahestad. Laboratoriet är ett samarbetslaboratorium mellan Statens Tekniska Forskningscentral VTT, Uleåborgsnejdens yrkeshögskola och Uleåborgs universitet.


Bild: Vesa Sirén

Takaisin