Ajankohtaista

Sisällön ja kielenopetuksen integroimisen seminaari 18.3. kokoaa yli 100 asiantuntijaa Vamkiin

Vamkin tekniikan koulutusyksikön edustajien sekä juonneopetusta kehittävän JEP-projektin työryhmä järjestävät korkeakoulujen sisällön- ja kielenopetuksen integrointia käsittelevän englanninkielisen seminaarin torstaina 18.3.2010 klo 9.00 - 16.30.

Seminaari tarjoaa osallistujille hyödyllisiä ja konkreettisia näkökulmia korkeakoulujen ajankohtaisiin kehityshaasteisiin lisätä englanninkielistä opetusta huomioiden myös kielikylpy-tyyppisen opetuksen sekä opetussuunnitelmia uudistamisen juonneopetus-mallin mukaiseksi. Juonneopetuksen osalta Vamkissa tulevat kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat suorittamaan opintonsa erilaisiin osaamisteemoihin pohjautuvina, työelämälähtöisinä kokonaisuuksina syyslukukaudesta 2010 alkaen.

Seminaarin aamupäivässä paneudutaan sisältöopetuksen ja kielenopetuksen yhdistämiseen kielenopettajan näkökulmasta. Iltapäivän teemana on vieraalla kielellä opettavan ammattiaineenopettajan pedagogiset valmiudet ja yhteistyö kieltenopettajien kanssa.

Tapahtumaan on tulossa noin 100 osallistujaa kaikkialta Suomesta sekä seitsemästä muusta Euroopan maasta. Seminaarissa luennoi asiantuntijoita Aalto-yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, Hämeen ammattikorkeakoulusta sekä Turun yliopiston ja Åbo Akademin opettajankoulutuslaitokselta.

Lisätietoja:

-Seminaarin sisältö: Lehtori, fil.toht. Eeva Rauto, eeva.rauto@puv.fi, puh. 040 011 3973  sekä yliopettaja, kauppat. lis., konetekniikan osastonjohtaja Lotta Saarikoski, puh. 040 582 7710, lotta.saarikoski@puv.fi

-Seminaarin järjestelyt ja yhteydet osallistujiin ja luennoitsijoihin: JEP-hankkeen projektipäällikkö Mira Pihlaja, puh. 040 481 8257, mira.pihlaja@puv.fi

-http://www.puv.fi/en/events/clil2010

Takaisin