Ajankohtaista

Sisäiset auditoijat liikkeellä 14.-15.2.

Julkaistu 2012-02-13 14:01:29 EET.

Vaasan ammattikorkeakoulun vuosittainen sisäinen auditointi toteutetaan tiistaina ja keskiviikkona 14.-15.2.

Sisäisen auditoinnin teemat vaihtuvat vuosittain, tänä vuonna kohteeksi on valittu pedagoginen ohjelma, TKI-toiminta ja sen integroiminen opetukseen sekä ulkoinen viestintä ja markkinoinnin vaikuttavuus.

Sisäinen auditointi on kehittävää havainnointia, jolla pyritään löytämään sekä kehittämiskohteita että hyviä käytänteitä. Havaintoja tehdään pääasiassa haastattelemalla henkilökuntaa ja opiskelijoita. Tänä vuonna havaintoja kerätään myös kaikille opiskelijoille suunnatulla verkkokyselyllä markkinointi-teemaan liittyen. Haastattelijoina toimivat auditointiparit, jossa toinen haastattelija on opettaja, toinen opiskelija. Auditoijina toimii yhteensä 9 opettajaa ja 9 opiskelijaa.

Myös auditoinnin kohteena olevat osastot vaihtuvat vuosittain, tänä vuonna vuorossa ovat tietotekniikan, tietojenkäsittelyn ja sosiaalialan osastot.

Tarkoituksena on saada kattava näkemys siitä, miten VAMKissa toimitaan, ja miten voisimme toimia vieläkin laadukkaammin.

Takaisin