Ajankohtaista

Sammanslagningen av YYH:s bibliotek och Tritonia framskrider planenligt

Ett gemensamt högskolebibliotek i Vasa blir verklighet hösten 2009, då vetenskapsbiblioteket Tritonias parter Vasa universitet, Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan får nya kompanjoner i Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. I projektets första fas förverkligas ett gemensamt bibliotek för teknikbranschen och det sociala området.

Administrationen av ett gemensamt Tritonia har också gått framåt under våren 2008. Ett intentionsavtal om ett gemensamt Tritonia har i april godkänts av ledningsgrupperna i alla fem högskolor . Administrationsarbetsgruppen som tillsatts av högskolekonsortiet inledde sitt arbete i början av juni. Gruppens uppgift är att innan årsskiftet utreda olika alternativ för hur den gemensamma förvaltningen av Tritonia ska utformas samt att ta ställning till ekonomi- och personalfrågor. Konkret beredelsearbete fortsätter även i andra arbetsgrupper samt i biblioteksenheterna på Brändö under 2008.

Tidsschemat för att uppnå målet i fas I är sommaren 2009 då samlingsdatabaserna för tre bibliotek förenas och VYH:s och Novias boksamlingar överflyttas till Tritonia. Ur kundernas perspektiv är fördelarna med ett gemensamt bibliotek långa öppethållningstider, större samlingar på samma ställe samt mångsidiga arbetsutrymmen. Lärocentrets mål är att även fortlöpande erbjuda alla sina tjänster för yrkeshögskolornas personal.

Man har ansökt om finansiering från undervisningsministeriet för att utrusta det gemensamma biblioteket och inom 2008 kommer det att bli klart om någon sådan beviljas. Samtidigt kommer också ett mer detaljerat tidsschema om förverkligandet av projektet att presenteras. På bibliotekets webbsidor finns nu även en Samarbetssektion där man hittar rapporter som berör projektplaneringen. Sidan uppdateras i fortsättningen angående hur projektet framskrider.

Tilläggsinformation:

Bibliotekschef Marita Ahola (marita.ahola@puv.fi)
Informatiker Kati Vuorenmaa (kati.vuorenmaa@puv.fi)

Takaisin