Ajankohtaista

Sammanslagningen av Vyh:s bibliotek med Tritonia närmar sig
- biblioteksenheten på Wolffskavägen flyttar till Tritonia i november

Vasas gemensamma högskolebibliotek förverkligas från och med den 1.1.2010, då Tritonias nuvarande parter Vasa universitet, Åbo Akademi och Hanken får ytterligare samarbetsparter i Vasa yrkeshöskola och Yrkeshögskolan Novia. Tritonia tillhandahåller i och med detta service åt studerande och personal i fem olika organisationer.

I samgåendets första skede skapas ett gemensamt bibliotek för teknik och det sociala området, då samlingarna från VYH:s och Novia:s enheter på Wolffskavägen flyttas till Tritonia i november. Arbetet i anslutning till sammanslagningen kommer att förorsaka förändringar och avbrott i bibliotekens service.

Vad förändras?

Biblioteksenheten på Wolffskavägen
Verksamheten vid VYH:s bibliotek på Wolffskavägen upphör. Sista öppethållningsdagen är torsdagen den 12.11.2009. Bibliotekets samlingar flyttas till det vetenskapliga biblioteket Tritonia, adr. Universitetsstranden 7. Samlingarna från biblioteksenheten på Wolffskavägen kan lånas på Tritonia från och med måndagen den 23.11.2009. Tritonia är stängt i flyttningsskedet den 17-20.11.2009.

Biblioteksenheten på Rådhusgatan
Biblioteksenheten på Rådhusgatan är stängd ti-fre 17-20.11.2009. Från och med måndagen den 23.11.2009 har biblioteket normala öppethållningstider.

Från Ewa till Tria
VYH:s och Novia:s biblioteksdatabaser (EWA och Syhlva) samt kundregister sammanslås med databasen TRIA. Det är driftsavbrott i databaserna den 17-22.11.2009 för Vasas alla högskolor. Under avbrotten förfaller inte kundernas lån. Måndagen den 23.11.2009 öppnas en ny, för biblioteken gemensam databas: TRIA (http://tria.linneanet.fi/). Samtidigt träder gemensamma lånetider och förseningsavgifter i kraft för alla bibliotek.

Vi ber vänligen våra kunder att förbereda sig på avbrott i biblioteksservicen i samband med flyttningsarbetena och låna behövligt material i tid! Vi informerar om praktiska detaljer gällande samgåendet närmare flyttningstidpunkten för biblioteksenheten på Wolffskavägen.

Tilläggsinformation:

Bibliotekschef Marita Ahola, marita.ahola@puv.fi

Takaisin