Ajankohtaista

Samlingarna från biblioteksenheten på Wolffskavägen finns nu i Tritonia, TRIA har öppnats

Samlingarna från biblioteksenheten på Wolffskavägen kan nu lånas från Tritonia. För att låna kan man på samma sätt som tidigare använda VYH:s eller Tritonias bibliotekskort. Dagstidningar kan läsas i huvudingångens aula vid Café Oskar. Kursböckerna och kursböckernas nattlån finns på samma våning som Tritonias huvudingång (2. vån.). Tekniksamlingen samt VYH:s lärdomsprov finns på 3. våningen. Sociala områdets samling finns på våning 4. Tritonias infopunkter kan hjälpa till med att hitta material. Tritonias öppethållningstider och övrig tilläggsinformation finns på www-sidorna (http://www.tritonia.fi).

TRIA har öppnats

Den för högkolorna i Vasa gemensamma biblioteksdatabasen TRIA (http://tria.linneanet.fi/) har öppnats idag 23.11.2009. TRIA innehåller information om bibliotekssamlingar för fem olika högskolor i Vasa. I och med databasernas sammanslagning är Tritonias lånetider och förseningsavgifter i kraft (se http://www.tritonia.fi/se/palvelut/lainaus.php) samt serviceavgifter (se http://www.tritonia.fi/se/etusivu/palveluhinnasto2009_SVE.pdf).

Välkommen till nya Tritonia!

Takaisin